Avesta

Styrelse

Ordförande

Anders Forsberg
Tel: 0226-58505
Mejl: evander1@tele2.se

Vice Ordförande

Eva  Engdahl Tegestam
Tel: 0226-19188
Mejl: iljasgarden@hotmail.com

Sekreterare

Elisabeth Palmkvist
Tel: 070-9525328

Kassör / Medlemsregister / Hemsideansvarig

Jan-Olof Källström
Tel: 070-5144198
Mejl: info@jok.se

Skolansvarig

Anders Forsberg
Tel: 073-8339350
Mejl: evander1@tele2.se

Styrelseledamot

Margareta Nord
Tel: 0226-52106

Styrelsesuppleanter

Håkan Backhuvud
Tel: 070-2200720
Mejl: info@hmp-sweden.com

Riitta Nilsson
Tel: 0226-40594
Mejl: riitta40594@gmail.com